Sayın Kurumsal Örnek Rapor için hazırlanan test raporudur.Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

ODAKLANMA

Zaman zaman odaklanabildiği gibi bazı durumlarda zorlanabilir.
PROBLEM ÇÖZME

Problem çözmede zorlanmayacağı rahatlıkla ifade edilebilir.
SORUMLULUK ALMA

Sorumlulukları konusunda duyarlı olduğu söylenebilir.
İLETİŞİM BECERİSİ

İletişim becerisinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.
EYLEME GEÇME

Sonuç odaklı, hemen harekete geçmek isteyen bir yapısı vardır.
ÖĞRENMEYE AÇIKLIK

Değişime, öğrenmeye açık, duyarlı, ilgileri yüksek, bireysel farkındalığı olan biridir.
KENDİNE GÜVEN

Kendine oldukça güvendiği, güven sorununu pek yaşamadığı düşünülebilir.
DIŞA / İÇE DÖNÜK OLMA

Bulunduğu ortamda yeni insanlardan ziyade tanıdıkları arayabilir.

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

TAKIM OYUNCULUĞU

Sinerjinin yaratılmasına ve açığa çıkmasında katalizör rolü oynar.
YARATICILIK

Geçmişten ziyade gelecekten ilham alacağı düşünülebilir.
SİSTEMLİ ÇALIŞMA

Tertipli olmaktan ve düzenli çalışmaktan hoşlandığı düşünülmektedir.
BASKI ALTINDA ÇALIŞMA

Baskı altında çalışma ve belirsizlikle başa çıkmada ortalama bir değere sahiptir.
HAREKETLİLİK

Enerjik bir profil çizer, normalden hızlı hareket etmesi beklenir.
NORMLARA UYMA

Kurallara uyabildiği gibi bazı durumlarda kendi kurallarını da tercih edebilir.
BAŞARI TUTKUSU

Ortalama düzeyde bir başarma tutkusuna sahiptir.
ESNEKLİK

Uzlaşılabilir bir yapıdadır, çoğu zaman ve durumda esneklik gösterir.
Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

Testi değerlendirirken unutulmaması gerekenler


A – Test raporunu değerlendirirken nelere dikkat etmelisiniz?


Her iş, her pozisyon ve görev birbirinden farklı teknik ve davranışsal yetkinlikler gerektirir. Bununla birlikte pozisyonlar itibariyle beklenen sorumluluklar ve yetkinlikler şirketten şirkete değişmektedir.

Yetkinliklerin seviyesi de önemli bir husustur. Bazı işler aynı yetkinliği gerektirmekle birlikte farklı yetkinlik seviyeleri sözkonusu olabilir. Bir örnek vermek gerekirse; esnek olmak satış personeli için avantajlı bir durum yaratırken satın alma personeli için dezavantaj yaratabilir. Kısaca her yetkinliğin maximum seviyede olması beklenmez ve istenmez.

Adayın ya da çalışanın yetkinlik düzeylerini, sadece şu an yürütmekte olduğu görevler için değerlendirmek yerine kişiyi gelecekte üstlenebileceği görevlerin gerektirdiği yetkinlikleri de dikkate alarak analiz etmek daha yararlı olacaktır.

Yetkinliklerin her birini tek başına ele almaktan ziyade bütünsel bakmalı, yetkinlikler arası korelasyonu doğru değerlendirmelisiniz.

Her ne kadar test içi çapraz sorgulamalar olsa da manipülasyon yapma ihtimali söz konusu olabilir. Bu tür durumlar için en son sayfada MP koduyla uyarı yapılmaktadır. Bu bakımdan yetkinliklerin ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmesi size daha fazla fikir verecektir.

Yeterli bulunmayan yetkinliklerin ne şekilde sağlanacağı (Eğitim vb. uygulamalar) üzerinde durulmalı, değerlendirilen kişinin nasıl destekleneceğine ilişkin planlamalar yapılmalıdır. MOERS Kariyer Envanteri’ni, işe alımda, eğitim ihtiyaç analizinde, performans değerlendirme uygulamasının potansiyel analizi fazında, kariyer planlama ve polivalans çalışmalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.


B – Eşleştirme yaparken nelere dikkat etmelisiniz?


a)- TEST ÇÖZ linkinden cinsiyet, ad-soyad, yaş ve şehir bilgilerini girdikten sonra “Değerlendirme için 3 pozisyon seçiniz.” sayfası açılacaktır. Adayı değerlendirmek istediğiniz 3 pozisyonu işaretleyip seçebilirsiniz. Testi tamamladıktan sonra DEĞERLENDİR sayfasından test raporunuzu inceleyebilir, GÖRÜNTÜLE butonuna tıklayıp raporu görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfada YAZDIR butonuna tıklayıp bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Farklı 3 pozisyonda daha ek değerlendirme yapmak isterseniz DEĞERLENDİR sayfasında EK DEĞERLENDİR butonuna tıklayıp 1 kontör karşılığında değerlendirme yapabilirsiniz.

MOERS Test Ailesi’ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Tereddüt ettiğiniz hususlarda lütfen bizimle iletişime geçin. Size destek vermek için her zaman hazırız.

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

        İnsan Kaynakları Sorumlusu

Pozisyona göre geliştirilmesi gereken yetkinlikler: Seçilen pozisyon için daha hırslı olması gerektiği düşünülmektedir.Sistemli çalışma konusunda pozisyona göre yetersizlik söz konusudur.Seçilen pozisyon, kişinin iletişim yetkinliğinin geliştirilmesini gerektirmektedir.Dışa / İçe dönüklük bakımından pozisyonla değerlendirilenin potansiyeli arasında açıklık mevcuttur.Kurallara uyma / öncelik alma kapasitesinin pozisyon gerekleriyle bire bir örtüşmediği görülmektedir.Baskı altında çalışma ve strese tolerans konusunda bu pozisyon için beklenen düzeyde olmadığı söylenebilir.Bireysel farkındalık açısından seçilen pozisyona göre yeterli olunmadığı düşünülmelidir.Problem çözme yetkinliği geliştirilmelidir. Kişi odaklanma konusunda desteklenmeli ve geliştirilmelidir.Eyleme geçme düzeyi bakımından pozisyonun üstünde olduğu gözlenmektedir.

Pozisyona göre güçlü olunan yetkinlikler : Yaratıcılık düzeyi pozisyon gereklerinin üstündedir.

Pozisyona göre eğitim ihtiyaçları

• Hedef Belirleme ve Başarı, Tutkulu Çalışma

• 5S, Zaman Yönetimi, Önceliklendirme

• Empati, Etkili Dinleme, İletişim ve Sunuş Becerilerini Geliştirme

• Kural ve Sınır Koyma, Değerler Eğitimi, Zaman Yönetimi

• Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Çatışma Yönetimi, Stresle Başa Çıkabilme

• Kendini Tanıma, Ben'den Biz'e Yolculuk, Bilinçli Farkındalık

• Problem Çözme Teknikleri (Adayın / çalışanın unvanına ve eğitim düzeyine göre gerekli görülürse 8D, A3, FMEA gibi eğitimler de öngörülebilir.)

• Odaklanma Eğitimi, Büyükler İçin Oyun Terapisi

• Özdenetim

        Finans Sorumlusu

Pozisyona göre geliştirilmesi gereken yetkinlikler: Seçilen pozisyon için daha hırslı olması gerektiği düşünülmektedir.Pozisyon için beklenenden daha hareketli biridir.Sorumluluk alma bakımından pozisyonel açıdan desteklenmelidir.Sistemli çalışma konusunda pozisyona göre yetersizlik söz konusudur.Takım oyunu oynama potansiyeli bahse konu pozisyon için yüksektir.Dışa / İçe dönüklük bakımından pozisyonla değerlendirilenin potansiyeli arasında açıklık mevcuttur.Kurallara uyma / öncelik alma kapasitesinin pozisyon gerekleriyle bire bir örtüşmediği görülmektedir.Baskı altında çalışma ve strese tolerans konusunda bu pozisyon için beklenen düzeyde olmadığı söylenebilir.Kişi odaklanma konusunda desteklenmeli ve geliştirilmelidir.Eyleme geçme düzeyi bakımından pozisyonun üstünde olduğu gözlenmektedir.

Pozisyona göre güçlü olunan yetkinlikler : Yaratıcılık düzeyi pozisyon gereklerinin üstündedir.

Pozisyona göre eğitim ihtiyaçları

• Hedef Belirleme ve Başarı, Tutkulu Çalışma

• Özdenetim, Değerler ve İlkeler Eğitimi, Empati

• 5S, Zaman Yönetimi, Önceliklendirme

• Değişim Yönetimi, İlişki Yönetimi, Psikolojik Bariyerleri Aşma Programı

• Kural ve Sınır Koyma, Değerler Eğitimi, Zaman Yönetimi

• Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Çatışma Yönetimi, Stresle Başa Çıkabilme

• Odaklanma Eğitimi, Büyükler İçin Oyun Terapisi

• Özdenetim

        Muhasebe Sorumlusu

Pozisyona göre geliştirilmesi gereken yetkinlikler: Pozisyon için beklenenden daha hareketli biridir.Sorumluluk alma bakımından pozisyonel açıdan desteklenmelidir.Sistemli çalışma konusunda pozisyona göre yetersizlik söz konusudur.Dışa / İçe dönüklük bakımından pozisyonla uyum mevcuttur.Kurallara uyma / öncelik alma kapasitesinin pozisyon gerekleriyle bire bir örtüşmediği görülmektedir.Baskı altında çalışma ve strese tolerans konusunda bu pozisyon için beklenen düzeyde olmadığı söylenebilir.Esneklikle katı bakış açısı yönüyle bu pozisyonun gerekleri açısından uyum mevcuttur.Kişi odaklanma konusunda desteklenmeli ve geliştirilmelidir.Eyleme geçme düzeyi bakımından pozisyonun üstünde olduğu gözlenmektedir.

Pozisyona göre güçlü olunan yetkinlikler : Pozisyonun gereğinden fazla bir özgüveni mevcuttur.Seçilen pozisyona göre daha hırslı bir yapıya sahiptir.Seçilen pozisyona göre iletişim konusunda güçlü olduğu kabul edilebilir.Yaratıcılık düzeyi pozisyon gereklerinin üstündedir.Bireysel farkındalık açısından seçilen pozisyona göre iyi olduğu düşünülmelidir.

Pozisyona göre eğitim ihtiyaçları

• Özdenetim, Değerler ve İlkeler Eğitimi, Empati

• 5S, Zaman Yönetimi, Önceliklendirme

• Empati, Etkili Dinleme, Duyarlılık

• Kural ve Sınır Koyma, Değerler Eğitimi, Zaman Yönetimi

• Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Çatışma Yönetimi, Stresle Başa Çıkabilme

• Kural ve Sınır Koyma, Özdenetim

• Odaklanma Eğitimi, Büyükler İçin Oyun Terapisi

• Özdenetim

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

ODAKLANMA    6

Odaklanma konusunda ortalama bir değere sahiptir. Zaman zaman odaklanabildiği gibi bazı durumlarda odaklanmada zorlanacaktır. Engelleyici etkenler odaklanmasını olumsuz etkileyebilir. Sevdiği ve ilgi duyduğu konulardaki odaklanması daha uzun süreli olabilir. Yoğun odaklanma gerektiren iş ve projelerde zorlanabilir.

PROBLEM ÇÖZME    7

Problem çözmede zorlanmaz. Problem çözme açısından iyi seviyededir. Problem karşısındaki tutumu rasyoneldir ve nesnel çözümler geliştirebilir. Problemi genel olarak mantıklı biçimde analiz eder, doğru şekilde tanımlar ve sistematik biçimde çözebilir. Etkenleri doğru biçimde sıralayabilir. Sorun çözme sürecindeki basamakları genellikle zihninde canlandırabilir. Sorunla ilgili başta kestirimlerde bulunabilir. Kendini amaca ulaştıracak adımları görebilir. Değerlendirme yeteneği yeterli düzeydedir.

SORUMLULUK ALMA   7

Sorumlulukları konusunda duyarlı olduğu söylenebilir. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda istekli davranması beklenir. Üzerine düşen görevleri zamanında ve istenilen biçimde gerçekleştirmek ister. İlişkilerinde güvenmeyi, güvenilmeyi önemser. Hesap vermek gerektiğinde dış referansları değil içsel faktörleri baz alır. Önceliklendirmede pek sorun yaşamayacağı öngörülebilir.

İLETİŞİM BECERİSİ   7

İletişim becerisinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu becerisini daha da geliştirebilir. Yoğun müzakere ve ikna gerektiren işler için gereken iletişim düzeyine belli ölçüde sahip olduğu düşünülebilir. Kendini, duygularını ifade edebilir. Dinleme yeteneği ortalamanın üstündedir Çoğu zaman karşı tarafa da konuşma olanağı yaratır. Genelde anlaşılır bir dille konuşup farklı konum ve kültüre sahip kişilerle iletişim kurabilir. Mesajları doğru biçimde anlayıp karşısındakine doğru biçimde aktarabilir. Karşısındaki insanların duygularını anlama duyarlılığını gösterir.

EYLEME GEÇME   9

Çok fazla planla vakit geçirmeden direkt sonuca ulaşmak ister. Yöntemleri ve süreci çok önemsemesi beklenmez. Sonuca giden yola ilişkin adımları formüle etmekte fazla zorlanmaz. Hemen çözme isteği ağır basar. Bunun için pozitif olarak kendini güdüler. Başaramama korkusunu pek hissetmeden harekete geçmek ister. Sonuca ulaştığında alacağı hazzı içinde duyumsar. Başarılmış durumun gelecek görüntüsünü zihninde canlandırabilir. Bu gelecek görüntüsü aynı zamanda ihtiyacı olan motivasyonu da sağlar.

ÖĞRENMEYE AÇIKLIK   7

Değişime, öğrenmeye açık, duyarlı, ilgileri yüksek, bireysel farkındalığı olan biridir. Çoğunlukla önyargılarla hareket etmez. Benliğinin sınırlarını kestirebilir ve çoğunlukla kendisiyle yüzleşebilir. Kendine, çevresine, işine ve olan bitene ilgisini çoğu zaman diri tutabilir. Merak eder ve merakını gidermek, öğrenmek için istek duyar. Performansıyla ilgili geri bildirim almak onun için önemlidir.

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

KENDİNE GÜVEN   7

Kendine oldukça güvendiği, güven sorununu pek yaşamadığı düşünülebilir. Genelde kendini yeterli ve değerli hisseder. Kendiyle ve geçmişiyle barışık olduğu söylenebilir. Farklı durumlarda genellikle cesaretini muhafaza edebilir. Yapamadığı durumlarda başkasını suçlamayacağı öngörülebilir. Bu durum cesaretini yitirmesine doğrudan yol açmaz. İçsel değerlendirmesi genelde olumlu, kendine yönelik tutumu çoğu zaman gerçekçidir. Bu durum, kendi yaşamını denetleme duygusunu ayakta tutar. Rekabetçi yapılarda sıkıntı yaşamayacağı ifade edilebilir.Yaptıkları ve yapacakları konusunda başkalarının onayına çok fazla ihtiyaç duymayıp kendi değerlendirmelerini önemseyebilir. Risk alma konusunda istekli davranabilir. Hakkına sahip çıkmak ve aramak ister.

DIŞA / İÇE DÖNÜK OLMA   6

İçe dönüklük-dışa dönüklük konusunda ortalama bir değere sahiptir. Zaman zaman her iki tarafa da uyan davranış özellikleri gösterebilir. Bulunduğu ortamda yeni insanlardan ziyade tanıdıkları arayabilir. Bulamadığında tedirginlik yaşayabilir. Rutin işler konusunda önemli bir sıkıntı yaşamayacağı öngörülebilir. Sosyalleşme konusunda temkinli bir tavır göstermesi beklenir. Zaman zaman kendini dışarıya kapatıp olayları kendi içinde yaşamak isteyebilir.

TAKIM OYUNCULUĞU   7

Takım oyunundan hoşlandığı ve birlikte hareket etmeyi tek başına olmaya tercih edeceği öngörülmektedir. Belirlenen ortak hedef ve değerler çerçevesinde bağlı olduğu takımın iklimine olumlu katkılar sağlayabilir. Takım üyeleriyle etkileşimi genelde uyumlu ve olumludur. Takımla birlikte olmak kendisini motive eder. Sinerjinin yaratılmasına ve açığa çıkmasında katalizör rolü oynar. İşbirliğine ve etkileşime açıktır. Takım üyelerinin duygularını, düşüncelerini önemser. Takım üyelerinin varlığından güç alır. Senkronizasyon gerektiren işlerde başarı şansı vardır. Tek başına çalışılan işlerden ziyade birlikte hareket etmenin önemli olduğu pozisyonlarda düşünülebilir. Bazı durumlarda kararı, kendi almak yerine takıma bırakabilir.

YARATICILIK   9

Hayal gücünün çok yüksek olduğu söylenebilir. Kafasında sürekli bir şeyler kurgulayabilir. Yaratıcı çözümler geliştirmeyi başarabilir. Ayrıntılı gözlem yapmaktan hoşlanacağı düşünülmemelidir. Çevresinde olan biteni kavramakla birlikte sabitlemekte zorluk çekebilir. Geçmişten ziyade gelecekten ilham alacağı düşünülebilir. Çevresine esin kaynağı olabilir. Zaman zaman gerçeklikten uzaklaşması mümkündür. Beklentilerinden tasarruf etmez. Somut olgulardan ziyade soyutlamalara yönelmek hoşuna gider.

SİSTEMLİ ÇALIŞMA   7

Tertipli olmaktan ve düzenli çalışmaktan hoşlandığı düşünülmektedir. Çalışmasını genelde bir sistem ve düzen dahilinde yürütmesi beklenir. Yapması gerekenleri olması gerektiği şekliyle sıralayabilir, tasnif edebilir. Olağanın dışına çıkmak tedirgin edebilir.

BASKI ALTINDA ÇALIŞMA   5

Baskı altında çalışma ve belirsizlikle başa çıkmada ortalama bir değere sahiptir. Çok stresli işler için değerlendirmede temkinli davranılmalıdır. Belirsizlikler ürkütebilir. Yoğun baskı karşısında dağılabilir. Böyle durumlarda panik yaşayacaktır. Psikolojik açıdan yeterince dayanıklı olduğunu söylemek zordur. Stres eşiği yeterince yüksek değildir.

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

HAREKETLİLİK   8

Hareketli bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Durağanlık gerektiren faaliyetlerden çok hoşlanmayacağı öngörülebilir. Enerjik bir profil çizer, normalden hızlı hareket etmesi beklenir. Çoğunlukla sabırsız davranabilir. Genellikle ertelemez. Diğer insanlara göre daha stresli bir yaşama sahip olması muhtemeldir. Daha çok çalışıp daha az tatil yapmayı yeğleyebilir. Çoğu zaman konuşmalarında kesinlik gözlenir. Aynı anda birden fazla iş yapmaya kalkabilir. İşi başkasına vermek yerine kendi yapmayı tercih edebilir. Yetkiyi paylaşma konusunda isteksiz davranabilir.

NORMLARA UYMA   6

Kurallara uyabildiği gibi bazı durumlarda kendi kurallarını da tercih edebilir. Zaman zaman kuralları esnetme ihtiyacı duyabilir. Bazı durumlarda kısa yolları tercih edebilir. Kurallara uyma konusunda durumsal bir tavır gösterir.

BAŞARI TUTKUSU   6

Ortalama düzeyde bir başarma tutkusuna sahiptir. Zaman zaman başarıya odaklanabilir. Ancak bu durumu sürekli hale getiremez. Başarma isteğini yoğun biçimde hissetmesi, motivasyona ve diğer bazı şartlara bağlıdır. Elde edilenle yetinebilir. Motivasyon için içsel koşullar kadar dışsal koşulların da gerçekleşmesi gerekir. Motivasyonunun zaman zaman beslenmesinde yarar vardır. Bazı durumlarda kendini çekebilir. Bazen işi ön planda tutarak çalışsa da bu durumun süreklilik arz etmeyeceği ifade edilebilir. Motivasyonu için takdiri önemser.

ESNEKLİK   7

Uzlaşılabilir bir yapıdadır, çoğu zaman ve durumda esneklik gösterir. Daha çok alternatif arayıp ve daha fazla veri toplamak ister. Opsiyonları genelde açık tutar. Hayatın akışı konusunda katı kuralları yoktur. Net terminler söz konusu olduğunda gecikmeler yaşanmaması için terminlere uyum konusunda denetlenmeli ve isteklendirilmelidir. Daha baskın bir görüş, kişi, durum karşısında konumunu sabit tutamayabilir ve bu nedenle gerileyebilir. Karşı tarafı kabule zorlamayı gerektiren işlerde zaman zaman sıkıntı yaşayabilir, yaşatabilir.

ÖZDEĞERLENDİRME

İÇİN ÖNERİLER

Sayın Kurumsal Örnek Rapor

için hazırlanan test

sonucudur.

• Yapamadığı durumlarda başkasını suçlamayacağı öngörülebilir. Bu durum cesaretini yitirmesine doğrudan yol açmaz.

• Bazen işi ön planda tutarak çalışsa da bu durumun süreklilik arz etmeyeceği ifade edilebilir. Motivasyonu için takdir edilmeyi önemser.

• İşi başkasına vermek yerine kendi yapmayı tercih edebilir. Yetkiyi paylaşma konusunda isteksiz davranabilir.

• Sorumluluklarını yerine getirme konusunda istekli davranması beklenir. Önceliklendirmede pek sorun yaşamayacağı öngörülebilir.

• Yapması gerekenleri olması gerektiği şekliyle sıralayabilir, tasnif edebilir.

• Kendini, duygularını ifade edebilir. Dinleme yeteneği ortalamanın üstündedir Çoğu zaman karşı tarafa da konuşma olanağı yaratır.

• Belirlenen ortak hedef ve değerler çerçevesinde bağlı olduğu takımın iklimine olumlu katkılar sağlayabilir.

• Hayal gücünün çok yüksek olduğu söylenebilir. Yaratıcı çözümler geliştirmeyi başarabilir.

• Rutin işler konusunda önemli bir sıkıntı yaşamayacağı öngörülebilir. Sosyalleşme konusunda temkinli bir tavır göstermesi beklenir.

• Zaman zaman kuralları esnetme ya da yok sayma ihtiyacı duyabilir. Bu hususta durumsal bir tavır gösterir.

• Çok stresli işler için değerlendirmede temkinli davranılmalıdır. Böyle hallerde panik yaşayabilir.

• Net terminler söz konusu olduğunda gecikmeler yaşanmaması için terminlere uyum konusunda denetlenmeli ve isteklendirilmelidir.

• Merak eder ve merakını gidermek, öğrenmek için istek duyar. Performansıyla ilgili geri bildirim almak onun için önemlidir.

• Problemi genel olarak mantıklı biçimde analiz eder. Sorun çözme sürecindeki basamakları zihninde canlandırabilir.

• Engelleyici etkenler, odaklanmasını olumsuz yönde etkiler. Yoğun odaklanma gerektiren işlerde ve projelerde zorlanabilir.

• Başarılmış durumun gelecek görüntüsünü zihninde canlandırabilir. Bu durum aynı zamanda ihtiyacı olan motivasyonu da sağlar.